Nieuws

Oude tijden herleven: Oprichting marechaussee-eskadrons (6-4-2023)

In de zomer van 2022 - net na het verschijnen van de Defensienota - is begonnen met de inrichting en oprichting van marechaussee-eskadrons. De Marechaussee krijgt daardoor weer een rol waarin zij met robuuste middelen een wezenlijke bijdrage kan gaan leveren bij gevechtsoperaties in NAVO-verband. Onlangs is door de Marechausseeraad ingestemd met het organisatiemodel, waarin de eskadrons worden geïntegreerd in de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO). Programmamanager kolonel Paul Vos: “De organisatie zal in de tweede helft van 2024 worden opgericht en uit ongeveer 600 collega’s gaan bestaan, waarvan ongeveer 400 neventakers. Op verzoek moet er een eskadron ingezet kunnen worden voor de combat support-rol.

Default > Begeleiding
Zo kan het in tijden van oorlog of als spanningen hoog oplopen ondersteuning verlenen aan de landmacht bij mobility support, detention, security, policing en stability policing. Omdat de landmacht nauw samenwerkt met Duitsland gaan we intensiever samenwerken met de Duitse Feldjäger. Zij zijn bereid om ons te ondersteunen bij de oprichting, door middel van oefeningen en het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast moet de Marechaussee een eskadron kunnen inzetten voor samenwerking met de Nationale Reserves bij de bescherming van vitale militaire en civiele infrastructuur en host nation support-operaties. En als laatste moeten (delen van) de eskadrons tezamen met een in te richten warcrime module ook kunnen worden ingezet voor onderzoek naar oorlogsmisdaden.”

Inzet artikel 4-taken
Wanneer Nederlandse militairen in het buitenland werken, is doorgaans ook een detachement van de Koninklijke Marechaussee aanwezig voor artikel 4 Politiewet: het uitvoeren van de politietaak voor de Nederlandse krijgsmacht. In 2017 leverde de KMar vanwege de oplopende spanningen in Oost-Europa het eerste zogenoemde artikel 4-detachement voor de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen, ter ondersteuning van de Nederlandse militairen. Tot op de dag van vandaag opereert Nederland met een internationaal samengestelde battlegroup vanuit Rukla, om de Litouwse bevolking gerust te stellen, Rusland af te schrikken tot agressieve acties over te gaan en, indien nodig, het NAVO-grondgebied te verdedigen. De militaire inzet in Oost-Europa is na het uitbreken van de oorlog toegenomen. Sinds augustus 2022 is er daarom ook een artikel 4-detachement van de KMar aanwezig in Roemenië, waar militairen van 11 Luchtmobiele Brigade een jaar lang deel uitmaken van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. In Polen is een KMar-detachement geplaatst bij de luchtmacht, die daar F-35’s heeft gestationeerd. Het afgelopen jaar haakte de KMar ook aan bij Nederlandse militaire inzetten in Slowakije (Patriot-luchtverdedigingssysteem) en Bulgarije (F-35’s). Deze 2 inzetten zijn inmiddels afgelopen. Daarnaast staan nog diverse KMar-detachementen gereed voor het geval eenheden van de krijgsmacht die standby staan worden ingezet voor de NAVO.

Forensisch- en Opsporingsteam
Het is misschien wel de meest in het oog springende inzet van Nederland en de Marechaussee in Oekraïne. In opdracht van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is er het afgelopen jaar 2 keer een Forensisch- en Opsporingsteam (FO-team) naar Oekraïne gestuurd. De eerste collega’s vertrokken in mei 2022. Het tweede (grotere) team van ongeveer 40 personen reisde in oktober voor 6 weken af. Beide teams, die grotendeels bestonden uit KMar-collega’s, aangevuld met specialisten van andere krijgsmachtdelen, onderzochten en stelden op verschillende locaties mogelijk bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden veilig. De Marechaussee leverde voor die taak digitale en forensische rechercheurs voor technische en tactische opsporing. Ze verrichtten onder andere onderzoek aan stoffelijke overschotten, hoorden getuigen en lazen telefoons uit. Het bewijsmateriaal gaat naar het ICC. Daar wordt bepaald of tot vervolging wordt overgegaan. Om het forensisch werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren werden de specialisten ter plaatse beveiligd door collega’s van de afdeling Beveiliging van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Het ligt in de planning om dit voor- en najaar nog 2 FO-teams in te zetten.

Bron: KMar

____________________________________________________________

 

Andere nieuwsberichten:

Eerste lichting aan de slag als dienjaarmilitair (9-9-2023)
Nieuwe commandant Koninklijke Marechaussee (5-9-2023)
Commandant der strijdkrachten: 'Krijgsmacht niet geholpen met invoeren dienstplicht' (10-8-2023)
Ophef over benoeming burgervrouw (65) tot KMar-baas: “Middelvinger naar capabele militairen” (28-7-2023)
Twee lintjes voor (oud-)collega's marechaussee (26-4-2023)
Nieuwe commandant voor Opleidings- en Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) (26-4-2023)
Koninklijke Marechaussee 25 jaar zelfstandig krijgsmachtdeel (23-3-2023)
Meerderheid vindt staat van ons leger slecht: we moeten snel voldoen aan de NAVO-norm en de dienstplicht bespreken (16-2-2023)
Minister Hoekstra pleit voor herinvoering dienstplicht: 'Wordt Nederland beter van' (4-2-2023)
Marechaussee krijgt weer militaire politietaken (21-1-2023)
Dienstplicht is een vorm van slavernij (15-1-2023)
Defensie voert 'vrijwillig dienjaar' in tegen personeelstekort (1-11-2022)
Nieuw in het fotoalbum: de Prins Willem Alexanderkazerne Gouda (23-10-2022)
Topman Belgisch leger wil militaire dienstplicht om dreiging Poetin, Nederland ziet dat niet zitten (1-10-2022)
Nieuwe rubriek 'Onbekende foto's' (28-9-2022)
Mobilisatie als in Rusland. Verplicht naar het front in tijden van oorlog: kan dat in Nederland ook? (24-9-2022)
Scholieren worden gedrild door Defensie (23-9-2022)
Lopend Vuur: De militaire dienstplicht moet terugkeren (31-8-2022)
Noren laten zien waarom dienstplicht in Europa weer moet worden ingevoerd (31-8-2022)

Nieuwsberichten van voor 2022

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems