Ondersteun Marechausseenostalgie.nl

We zijn continu bezig met het verbeteren van Marechausseenostalgie.nl door het plaatsen van nieuwe foto's en het plaatsen van reacties op foto's. Dit alles om onze (oud-) collega's hun dienstplichttijd bij de Koninklijke Marechaussee op een nostalgische wijze te laten herbeleven.

Het onderhouden van de website kost veel tijd, energie en geld. U kunt ons steunen om ook in de toekomst Marechausseenostalgie.nl te laten bestaan door het insturen van foto's, verhalen en reacties.

Om de kosten enigszins binnen de perken te houden, is een vrijwillige financiële bijdrage van onze bezoekers erg welkom. Ons rekening nummer is
NL09 ABNA 0424 3220 48 t.n.v. MarechausseeNostalgie te Denekamp. 

Met uw bijdrage zorgt ook u voor het voortbestaan van de geschiedenis van meer dan 50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee!

Alvast bedankt voor uw steun!

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems