21 juni 2011 Viering 10e lustrum 11 Marcie Schaarsbergen, lichting 61-3, met verslag

In juni 2011 is het precies 50 jaar geleden dat dienstplichtigen van de lichting 61–3 Koninklijke Marechaussee, zich meldden bij de Koning Willem III kazerne (ook bekend als Het Depot) te Apeldoorn.

De groep die na de opleiding van 7 maanden ingedeeld werd bij de 11e Marechaussee Compagnie te Schaarsbergen is ook na de diensttijd van 22 maanden tot op de dag van vandaag regelmatig bij elkaar gekomen.
Deze reünies, waarbij ook de dames een grote rol vervulden, hebben de onderlinge vriendschapsbanden in de loop van de jaren verder verdiept.

Ouderdag 61-3

Op 21 juni 2011 zullen de mannen van 61–3, nu wat grijzer en wijzer maar nog altijd jong van geest, zich wederom melden bij de Koning Willem III kazerne, thans genaamd Landelijk Opleiding- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, om het 50-jarig jubileum te vieren.

Geïnteresseerden kunnen nader kennismaken met de historie van lichting 61-3 en het wel en wee van de mannen op de website van deze lichting.

Was getekend: de marechaussees Jos van den Hoven en Gerrit Ezendam

                                 


Terugblik ...........

Verslag van de viering van het "50 jarig Jubileum" van de lichting 61-3 Koninklijke Marechaussee 11 Marcie Schaarsbergen, door Jos van den Hoven.

Op 21 juni 2011 kwamen we weer bij elkaar voor de 11e reünie, ditmaal om het "50 jarig Jubileum" te vieren. Voor deze bijzondere gelegenheid waren we te gast op de Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn. De plaats waar het allemaal begon.
We verzamelden voor de poort, zoals afgesproken.
De hoofdpoort aan de Sportlaan 5 was na lange tijd (onderdeel van de verbouwing), weer geopend. De stemming was goed; vrolijkheid alom.

61-3 Met baret

Hilariteit direct al bij het opzetten van de baretten KMar "oud". Sommigen passen nog prima. Voor anderen waren de baretten wat aan de krappe kant.
Binnen de poort van de Koning  Willem III werden we door adjudant Theo Betting ontvangen. Natuurlijk werd er eerst koffie gedronken en gebak gegeten. Hoe zou je anders een reünie moeten beginnen.

61-3 Met aoo Theo Betting

Adjudant Betting voerde ons langs de plekken waar we 50 jaar geleden onze opleiding en vorming kregen. De adjudant wist met zijn verhalen en anekdotes de groep van het begin tot het einde te boeien. De garage bracht bij velen de herinnering aan de rijopleiding boven. Helaas zijn de legeringsgebouwen nog niet toegankelijk door bouwactiviteiten. De cellen 'achter de wacht' zijn nog helemaal in originele staat en zijn inmiddels tot monument verklaard.

61-3 Met partners

De dames haalden de adjudant over om ons nog een stukje te laten exerceren, als "straf" voor het betreden van het exercitieterrein (dat was in onze tijd een doodzonde). Dat ging zo slecht nog niet, al werden we wel gewezen op de veranderingen, die er in de loop van de tijd zijn doorgevoerd.

De daaropvolgende presentatie van kolonel Dirkzwager over de organisatie en de taken van het LOKKMar was zeer informatief. Vooral de opleidingsfilosofie van "binden", "boeien" & "groeien" voor de diverse taakgebieden was erg interessant. Dit bleek ondermeer uit de vele vragen die zorgden voor een geanimeerde communicatie over en weer. Nadat Jos namens de hele groep een dankwoord had uitgesproken en daarbij een "Jubileumtegel 61-3" had overhandigd begonnen we, veel later dan gepland, aan ons informele samenzijn.

Bijzonder was de ontmoeting met Fred Klijndijk, die voor de gelegenheid speciaal op déze dag naar de Koning Willem III was gekomen. Fred is een fenomeen binnen de groep dienstplichtige Marechaussees, als webmaster van MarechausseeNostalgie. Het was leuk om een keer kennis met hem te maken.
61-3 Tegeltje
Tijdens de borrel en het voortreffelijke diner werden de laatste wetenswaardigheden en ervaringen uitgewisseld en werd er natuurlijk uitvoerig stilgestaan bij vele gemeenschappelijke herinneringen en bij ieders plannen voor de nabije toekomst.
Voor  iedereen was een "Jubileumtegel 61-3" (handpainted) met daarop weergegeven "1961 - 2011", de emblemen van de "Kmar" en van de "7 December–divisie", de plaats "Apeldoorn" en de "bemande Nekaf" beschikbaar. Een aandenken aan een geslaagde dag.


Het geheel aan indrukken samenvattend kan worden gesteld dat:
* Kolonel Dirkzwager en adjudant Betting eerste klas KMar professionals zijn
* "Het Wapen" zeer professioneel is en met een sterke identiteit zijn rol vervult voor de samenleving
* de "marketing" van het "KMar onderscheidend vermogen" cruciaal is voor het beschikbaar (blijven) komen van de juiste mensen en middelen.
* de onderlinge vriendschappen van de lichting 61-3 na 50 jaar nog steeds springlevend zijn.
* de levenswijsheid met de jaren is toegenomen
* de plannen voor de toekomst volop aanwezig zijn
* de website 61-3 als een belangrijk medium wordt ervaren
* de gezondheid de allerbelangrijkste randvoorwaarde is voor aanwezigheid op toekomstige reünies
* de lichting KMar 61-3 11 Marcie en hun partners enthousiaste ambassadeurs zijn van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Met weemoed in het hart namen we afscheid van elkaar en van de bijzondere locatie de "Koning Willem III Kazerne".

Geïnteresseerden kunnen nader kennismaken met onze historie en het wel en wee op onze website met als URL: http//www.kmar-11marcie-61-3.nl
Aankomende reünies:

Wat geweest is...

1 november 2023 Reünie lichting 72-1
1 oktober 2022 Veteranendag en reünie Koninklijke Marechaussee
7 oktober 2020 Reünie lichting 66-4
5 juni 2020 Reünie ROEK (Reserve Officier en Kader) lichting 89-2
9 mei 2020 Reünie muzikanten Koninklijke Marechaussee
4 oktober 2019 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
5 februari 2019 Reünie lichting 59-1
20 oktober 2018 Reünie lichtingen 87-6, 88-1 en 88-2 Seedorf
5 oktober 2018 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
Oproep voor reünie dpl lichting 70-5
10 januari 2018 Reünie lichting 73-1 (beroeps)
6 oktober 2017 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
17 mei 2017 Reünie lichting 67-3
23 maart 2017 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
27 oktober 2016 Jaarlijkse algemene reünie SMC
12 oktober 2016 Reünie lichting 62-4 101 Marbat
23 juni 2016 Reünie van Indiëgangers (Boerma/Plaizier / MP III)
25 mei 2016 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
14 april 2016 Reünie lichting 58-2
10 maart 2016 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
29 oktober 2015 Jaarlijkse algemene reünie SMC
2 oktober 2015 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2015 Reünie lichtingen 1953
20 mei 2015 Contactmiddag SMC Badhoevedorp
16 april 2015 Contactdag op de Koning Willem III-kazerne
12 maart 2015 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
30 oktober 2014 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
30 oktober 2014 Reünie lichting 64-3
3 oktober 2014 Veteranendag en viering 200 jaar KMar
10 september 2014 Contactdag SMC in museum 'Bevrijdende Vleugels'
19 juni 2014 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
23 april 2014 Reünie lichting 54-3
13 maart 2014 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
11 januari 2014 Reünie lichting 79-1
17 oktober 2013 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
11 oktober 2013 Reünie dpl lichtingen 60-1, 60-2 en 60-3
4 oktober 2013 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
20 september 2013 Reünie brigade Den Helder
13 juni 2013 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
28 mei 2013 Reünie (beroeps) lichting 67-3
15 mei 2013 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
25 april 2013 Reünie lichting 54-3
18 april 2013 Reünie lichtingen 1953
14 maart 2013 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
8 maart 2013 Reünie lichting 73-2
17 november 2012 Reünie MFO Sinaï
3 november 2012 Reünie lichting 82-6
11 oktober 2012 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
4 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
28 september 2012 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
7 september 2012 Reünie 73-2
14 juni 2012 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
6 juni 2012 Contactdag SMC Huis Doorn
22 mei 2012 Reünie beroepsmarechaussees oude district Utrecht
16 mei 2012 Reünie lichting 61-4
26 april 2012 Reünie lichting 54-3
25 april 2012 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
15 maart 2012 Reünie alle dienstplichtige lichtingen 1964
8 maart 2012 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
13 oktober 2011 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
6 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
30 september 2011 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 juni 2011 Contactdag SMC Bronbeek te Arnhem
21 juni 2011 Viering 10e lustrum 11 Marcie Schaarsbergen, lichting 61-3, met verslag
16 juni 2011 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
28 april 2011 Contactdag SMC op de KW III kazerne
21 april 2011 Reünie lichting 54-3
17 maart 2011 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
30 november 2010 Contactdag SMC in Liberty Park Overloon
14 oktober 2010 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
24 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 september 2010 Reünie lichting 55-4
16 september 2010 Reünie lichting 60-4
4 september 2010 Herdenking bij het Nationaal Indië-monument
10 juni 2010 Reünie Boerma-Plaizier / MPIII in Bronbeek
27 mei 2010 Contactmiddag SMC Amsterdam - Badhoevedorp
30 april 2010 Reünie Hohne/Langemannshof (H/L)
22 april 2010 Contactdag SMC op de KW III kazerne
22 april 2010 Reünie lichting 54-3
25 maart 2010 Reünie voor alle dienstplichtige marechaussees lichtingen 1964
11 maart 2010 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
18 november 2009 Contactdag SMC in Hoek van Holland
29 oktober 2009 Contactdag SMC op de KMA in Breda
1 oktober 2009 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
25 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2009 Reünie lichting 55-4
11 juni 2009 Reünie Boerma/Plaizier/MP III
4 juni 2009 Contactdag SMC in het Marinemuseum Den Helder
5 mei 2009 Vrijheidsdefilé Wageningen
4 mei 2009 Herdenking Englandspiel
23 april 2009 Reünie lichting 54-3
22 april 2009 Reünie lichtingen 53-1 t/m 53-5
27 maart 2009 Reünie IFOR
12 maart 2009 Contactdag SMC in het KMar museum.
5 februari 2009 Reünie lichting 59-1 (terugblik)
10 januari 2009 Reünie lichting 79-1
5 november 2008 Met de SMC naar het museum van de Belgische politie
16 oktober 2008 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
26 september 2008 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
25 september 2008 Reünie lichting 55-4
19 juni 2008 Concert Trompetterkorps voor begunstigers SMC en Vrienden van het Trompetterkorps
12 juni 2008 Boerma-Plaizier/MP III
15 mei 2008 Contactmiddag SMC Amsterdam/Schiphol
24 april 2008 Met de SMC de gevangenis in
22 april 2008 Reünie lichting 54-3
15 maart 2008 Reünie lichting 64-3
13 maart 2008 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
28 september 2007 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
27 september 2007 Reünie lichting 55-4
26 september 2007 Nationale Taptoe: Speciale aanbieding voor Veteranen
14 juni 2007 Boerma-Plaizier/MP III
26 april 2007 Reünie lichting 54-3
19 april 2007 Dienstplichtigen gaan weer naar de Koning Willem III kazerne!
28 maart 2007 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
7 en 8 maart 2007 Reünie lichting 55-3
25 november 2006 55-4 in Buren
11 oktober 2007 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
15 juni 2006 Reünie Boerma-Plaizier in Bronbeek
12 april 2006 Reünie 61-3 11 MarCie in Buren
6 mei 2006 Police Taptoe in Adelaide (Australië)
28 april 2006 Reünie Rijschool OCKmar
14 april 2011 Reünie lichtingen 1953

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems