15 maart 2012 Reünie alle dienstplichtige lichtingen 1964

Na de eerste succesvolle reünie op 25 maart 2010 van alle dienstplichtige lichtingen van 1964, is de reüniecommissie alweer druk bezig met de voorbereidingen van de volgende reünie, welke gehouden zal worden op donderdag 15 maart 2012

Reunie li 1964

Reunie li 1964 (2)

Van de reüniecommissie dienstplichtigen 64-3 kwam de volgende officiële aankondiging van de reünie voor marechaussees van alle lichtingen uit het jaar 1964.

"Beste Wapenbroeders en kaderleden van weleer,

Wij van de reüniecommissie dienstplichtigen 1964-3 hebben het genoegen u uit te nodigen voor de gezamenlijke reünie van alle dienstplichtige lichtingen 1964 en de beroepskaderleden. De vele positieve reacties onder oudgedienden (in 2009) en de gehouden enquête onder de deelnemende reünisten op de reünie in het voorjaar 2010, is voor ons aanleiding geweest te komen tot het wederom organiseren van deze gezamenlijke reünie.
Plezierig om te melden is het feit dat de reünie in 2010 door zo'n 160 deelnemers (inclusief partners) is bezocht. Gebleken is dat sommige dienstmaten na meer dan 40 jaren elkaar weer konden begroeten, hetgeen mooie momenten voor betrokkenen heeft opgeleverd. Kortom, de reünie was een succes. Wij hopen dan ook dat u weer in grote getale gehoor zult geven aan onze oproep tot deelname. De reüniecommissie rekent op u.
Ook uw partner is zeer van harte welkom op donderdag 15 maart 2012 in Partycentrum "De Molen", Molenweg 12, 6732 BL Harskamp. Tel. 0318-456189.

Hieronder nemen wij u mee voor meer informatie en enkele zakelijke aspecten:
 
Programma

Met het progamma zijn we volop bezig. Geplande duur: van 10.00 uur tot 16.30 uur. Het programmaboekje met daarin een routebeschrijving en consumptiebonnen kunt u begin maart van ons tegemoet zien. Arie van der Landen zal u nostalgisch laten snuffelen aan zijn kleding- en uitrustingsstukken van toen, afkomstig uit zijn eigen museale verzameling. Goed voor de basis van sterke verhalen en vergeet u toch vooral niet uw eigen fotoboek(en) mee te nemen.

Verdere informatie

U ontvangt bij binnenkomst een deelnemerslijst en een naambadge, ingevuld met uw lichting en uw parate onderdeel. Op de gereserveerde tafels vindt u bordjes waarop uw lichting is vermeld. Op verzoek zijn tafels gereserveerd voor de dienstmakkers van het voormalige Tamboerkorps.

Aanmelden en bijdrage

Wij voeren (ook voor uw gemak) het motto: betaald hebben is aangemeld zijn voor de reünie. Dit kan niet fout gaan. Uw kosten voor het arrangement zijn net als in 2010 € 29,50 per persoon, waarin zijn begrepen: 2x koffie/thee, 1x (KMar)gebak, 1x overheerlijke stamppottenbuffet met lardering en 3x consumptie.
Belangrijk is dat u dit bedrag per deelnemend persoon vóór 25 februari 2012 heeft overgemaakt op girorekening 1525766 t.n.v. A.L. van der Landen, Nieuwendijk 25, 3443 BH te Woerden, o.v.v. "reünie 1964". Graag bij internetbankieren met vermelding van uw volledige adresgegevens.
Noot: Aan restitutieverzoeken kan alleen worden voldaan tot 10 dagen vóór de reüniedatum.

Reüniecommissie

De reüniecommissie is bestuurlijk gewijzigd. De functies van voorzitter en penningmeester zijn overgenomen door Arie van der Landen. De secretariaatsfunctie wordt thans vervuld door Cock Meijer. Ter ondersteuning van de reüniecommissie is de heer L. Laffra als adjunct-commissielid toegevoegd.
Noot: De afgetreden reüniecommissieleden hebben zich bereid verklaard op afroep beschikbaar te zijn voor alle voorkomende werkzaamheden.

Informatie en wensen

Voor informatie of eventuele wensen kunt u terecht bij Arie van der Landen, tel 0348-407630 of 0612196631 en Cock Meijer, tel 0181-662829 of cock_meijer@hotmail.com

Met vriendelijke marechausseegroet,
Namens de reüniecommissie,

Cock Meijer (secretaris)
Baljuwweg 18
3218 VA Heenvliet"Aankomende reünies:

Wat geweest is...

1 november 2023 Reünie lichting 72-1
1 oktober 2022 Veteranendag en reünie Koninklijke Marechaussee
7 oktober 2020 Reünie lichting 66-4
5 juni 2020 Reünie ROEK (Reserve Officier en Kader) lichting 89-2
9 mei 2020 Reünie muzikanten Koninklijke Marechaussee
4 oktober 2019 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
5 februari 2019 Reünie lichting 59-1
20 oktober 2018 Reünie lichtingen 87-6, 88-1 en 88-2 Seedorf
5 oktober 2018 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
Oproep voor reünie dpl lichting 70-5
10 januari 2018 Reünie lichting 73-1 (beroeps)
6 oktober 2017 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
17 mei 2017 Reünie lichting 67-3
23 maart 2017 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
27 oktober 2016 Jaarlijkse algemene reünie SMC
12 oktober 2016 Reünie lichting 62-4 101 Marbat
23 juni 2016 Reünie van Indiëgangers (Boerma/Plaizier / MP III)
25 mei 2016 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
14 april 2016 Reünie lichting 58-2
10 maart 2016 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
29 oktober 2015 Jaarlijkse algemene reünie SMC
2 oktober 2015 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2015 Reünie lichtingen 1953
20 mei 2015 Contactmiddag SMC Badhoevedorp
16 april 2015 Contactdag op de Koning Willem III-kazerne
12 maart 2015 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
30 oktober 2014 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
30 oktober 2014 Reünie lichting 64-3
3 oktober 2014 Veteranendag en viering 200 jaar KMar
10 september 2014 Contactdag SMC in museum 'Bevrijdende Vleugels'
19 juni 2014 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
23 april 2014 Reünie lichting 54-3
13 maart 2014 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
11 januari 2014 Reünie lichting 79-1
17 oktober 2013 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
11 oktober 2013 Reünie dpl lichtingen 60-1, 60-2 en 60-3
4 oktober 2013 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
20 september 2013 Reünie brigade Den Helder
13 juni 2013 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
28 mei 2013 Reünie (beroeps) lichting 67-3
15 mei 2013 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
25 april 2013 Reünie lichting 54-3
18 april 2013 Reünie lichtingen 1953
14 maart 2013 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
8 maart 2013 Reünie lichting 73-2
17 november 2012 Reünie MFO Sinaï
3 november 2012 Reünie lichting 82-6
11 oktober 2012 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
4 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
28 september 2012 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
7 september 2012 Reünie 73-2
14 juni 2012 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
6 juni 2012 Contactdag SMC Huis Doorn
22 mei 2012 Reünie beroepsmarechaussees oude district Utrecht
16 mei 2012 Reünie lichting 61-4
26 april 2012 Reünie lichting 54-3
25 april 2012 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
15 maart 2012 Reünie alle dienstplichtige lichtingen 1964
8 maart 2012 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
13 oktober 2011 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
6 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
30 september 2011 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 juni 2011 Contactdag SMC Bronbeek te Arnhem
21 juni 2011 Viering 10e lustrum 11 Marcie Schaarsbergen, lichting 61-3, met verslag
16 juni 2011 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
28 april 2011 Contactdag SMC op de KW III kazerne
21 april 2011 Reünie lichting 54-3
17 maart 2011 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
30 november 2010 Contactdag SMC in Liberty Park Overloon
14 oktober 2010 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
24 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 september 2010 Reünie lichting 55-4
16 september 2010 Reünie lichting 60-4
4 september 2010 Herdenking bij het Nationaal Indië-monument
10 juni 2010 Reünie Boerma-Plaizier / MPIII in Bronbeek
27 mei 2010 Contactmiddag SMC Amsterdam - Badhoevedorp
30 april 2010 Reünie Hohne/Langemannshof (H/L)
22 april 2010 Contactdag SMC op de KW III kazerne
22 april 2010 Reünie lichting 54-3
25 maart 2010 Reünie voor alle dienstplichtige marechaussees lichtingen 1964
11 maart 2010 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
18 november 2009 Contactdag SMC in Hoek van Holland
29 oktober 2009 Contactdag SMC op de KMA in Breda
1 oktober 2009 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
25 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2009 Reünie lichting 55-4
11 juni 2009 Reünie Boerma/Plaizier/MP III
4 juni 2009 Contactdag SMC in het Marinemuseum Den Helder
5 mei 2009 Vrijheidsdefilé Wageningen
4 mei 2009 Herdenking Englandspiel
23 april 2009 Reünie lichting 54-3
22 april 2009 Reünie lichtingen 53-1 t/m 53-5
27 maart 2009 Reünie IFOR
12 maart 2009 Contactdag SMC in het KMar museum.
5 februari 2009 Reünie lichting 59-1 (terugblik)
10 januari 2009 Reünie lichting 79-1
5 november 2008 Met de SMC naar het museum van de Belgische politie
16 oktober 2008 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
26 september 2008 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
25 september 2008 Reünie lichting 55-4
19 juni 2008 Concert Trompetterkorps voor begunstigers SMC en Vrienden van het Trompetterkorps
12 juni 2008 Boerma-Plaizier/MP III
15 mei 2008 Contactmiddag SMC Amsterdam/Schiphol
24 april 2008 Met de SMC de gevangenis in
22 april 2008 Reünie lichting 54-3
15 maart 2008 Reünie lichting 64-3
13 maart 2008 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
28 september 2007 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
27 september 2007 Reünie lichting 55-4
26 september 2007 Nationale Taptoe: Speciale aanbieding voor Veteranen
14 juni 2007 Boerma-Plaizier/MP III
26 april 2007 Reünie lichting 54-3
19 april 2007 Dienstplichtigen gaan weer naar de Koning Willem III kazerne!
28 maart 2007 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
7 en 8 maart 2007 Reünie lichting 55-3
25 november 2006 55-4 in Buren
11 oktober 2007 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
15 juni 2006 Reünie Boerma-Plaizier in Bronbeek
12 april 2006 Reünie 61-3 11 MarCie in Buren
6 mei 2006 Police Taptoe in Adelaide (Australië)
28 april 2006 Reünie Rijschool OCKmar
14 april 2011 Reünie lichtingen 1953

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems