5 februari 2009 Reünie lichting 59-1 (terugblik)

De mannen van de lichtingsploeg 59-1 hebben sinds hun afzwaaien een paar reünies achter de rug. De laatste grote reünie dateert van 2004 toen herdacht werd dat het 45 jaar geleden was dat zij op moesten komen.
De 'gouden' reünie vond plaats op donderdag 5 februari 2009 in de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. De mannen stonden toen stil bij het feit dat het die dag exact 50 jaar geleden was dat zij voor het eerst in hun leven door de poort van de Koning Willem III reden en op het Depot afgeleverd werden.

Mar Jaap Veldhuis Kroeze was die 5e februari de fotograaf onder de reünisten en MarechausseeNostalgie ontving de nodige sfeerplaatjes van die dag. Zijn foto's gingen vergezeld van een pakkende opmerking:

Wonderbaarlijk hoe zo'n nummertje dienstplicht een band en verbondenheid schept, die na vijftig jaar nog zo voelbaar is. Wat een heerlijke dag!

Mar Aad van Drunen had de taak op zich genomen om van die dag een verslagje te maken. Hij vermeldt dat hij dat met plezier doet en hij hoopt dat hij hiermee een indruk kan geven hoe de gouden reünie van 59-1 is verlopen zonder al te veel van de hak op de tak te springen.

Voor het eerst in mijn leven kwam ik als eerste aan en toen ik mijn ‘rollator’ vlak voor de kantine op het square had geparkeerd, kwam ook Klaas Hoogakker aanrijden en we gingen gezamenlijk naar binnen. Tijdens het gebruikelijke bakkie, uiteraard met de alom bekende gevulde koek (deze was helemaal gegarneerd, tjonge wat een luxe…) liepen de oude makkers gestaag binnen en kon Sjaak aan zijn welkomstwoord beginnen.
Tijdens zijn speech kwamen twee zeer oude stompen binnen, de één bestuurde een truck waarvan alleen het stuurwiel zichtbaar was en de ander telefoneerde driftig met een apparaat waarin, naar hedendaagse normen, wel 10 mobieltjes konden worden ondergebracht. Grote hilariteit derhalve!
Sjaak deed het voortreffelijk en meldde ook dat hij een e-mail (of fax?) van de ernstig zieke Wimme van der Wal had ontvangen waarin hij ons een fijne dag toewenste en het betreurde er zelf niet bij aanwezig te kunnen zijn. We hebben voor hem geapplaudiseerd en toen ik later (bij het afscheid) ook nog wat kon zeggen, kwam ik daar nog even op terug en vertelde dat ik Wimme op de hoogte zou houden.

Op een enkeling na waren alle oude maten komen opdraven, John  Schouten had net een operatie achter de rug en had zich verontschuldigd, Louis Corbeau heb ik gemist en Boudewijn Scherpenzeel ook, twee namen die me zo te binnen schieten. Ger Bruin was uit Berlijn, waar hij woont, overgekomen en met hem heb ik nog een poos gesproken, het actiecomité was uiteraard aanwezig, Sjaak heb ik al genoemd, maar Piet Baens en Leo van Leeuwen waren  natuurlijk ook van de partij.

Reünie 59-1(2)

Na de koffie en de foto’s en de eerste sterke verhalen werden we gemaand naar buiten te gaan en tijdens het helaas ongezellige weer werden er vrolijke foto’s gemaakt bij de klok, waarbij iedereen probeerde zo recht mogelijk te staan hoewel je hun rug duidelijk hoorde protesteren.
Daarna het terrein rondgelopen waarbij je gewoon over het square kon lopen; het was –terugdenkend aan 50 jaar geleden- een soort ontheiliging.
Het grootste deel van het complex stond op de nominatie te worden gesloopt, maar dat gaat na heroverwegen niet door; voor zover nodig en mogelijk wordt het gerenoveerd.
We gingen uiteraard enkele gebouwen in en konden ook de kamers bezichtigen waar we 50 jaar geleden als varkens waren ingestopt, ca 25 (?) man op één kamer. Wat een verschil met die zes van nu!

Er waren wat motorvoertuigen uit onze tijd opgesteld die daar door ‘jonge’ veteranen, exact gekleed als wij destijds, waren gebracht en velen gingen met de Jeep of de weapon-carrier op de foto. Al die glimmende oogjes bij dat ouwe speelgoed!
Vervolgens verzamelden we ons voor de kranslegging bij het monument waar de vlag halfstok hing en waar de overleden makkers werden herdacht en met naam genoemd door Sjaak v.d. Neut. Er werd een minuut stilte in acht genomen en ow v.d. Schoot blies de bij deze plechtigheid behorende noten en ter afsluiting het Wilhelmus.
Daarna was het tijd voor de lunch.
Tijdens de lunch werden natuurlijk grote verhalen verteld (en gelogen!) en dat was ook weer leuk want aan onze tafel zaten de twee veteranen: 87 en 93 jaar oud. Van één van hen herinner ik me de naam: Arie Kreling. Die lui kenden bijna elke officier en onderofficier die wij noemden want ze hadden ze allemaal meegemaakt in hun 36-jarige loopbaan daar. Lnt Schipper, lnt v.d. Bout, adj Saarloos, adj Millecam, opper Meijer, wmrs van Doorn, Helmendach, Klein Geltink, Lasker, ze wisten over iedereen wat te vertellen. Wat ik nog aardig vond: ik herinnerde me de naam van de instructeur die ons destijds rijles gaf (MAR school) in een F2 Ford, korporaal Portier, zo’n Indisch mannetje. Wel, die is toch nog sergeant geworden op voorspraak van één van de twee veteranen aan onze tafel. Wat ik nog hoorde: als de jongelui in dienst treden, krijgen ze meteen de rang van wachtmeester. Titulair weliswaar, maar toch allemaal een streep. Wij moesten ons kapotwerken om dat korporaalsstreepie te verdienen!

Reünie 59-1

Na de lunch, waarbij ik m’n honden heb zitten voeren met de overgebleven broodjes, ging we naar een ander gebouw waar we een film te zien kregen over de tocht naar Frankrijk destijds. Exact zoals we het zelf meegemaakt hebben en ook uit die tijd. Jammer genoeg was er niks gefilmd in La Courtine zelf want velen waarmee ik sprak hadden daarvan ook graag beelden gezien. Je zag nog wel twee marechaussees met twee gendarmes in de jeep zoals wij dat zelf ook gedaan hebben bij patrouilles, maar dat was ergens anders.
Hierna terug naar de kantine waar eerst de winkel van het Fonds Sociale Zorg bezocht werd  waar je allemaal “marechausseegebonden snuisterijen” kon kopen, wat sommigen ook deden. Vervolgens nog een uurtje in de kantine om na te praten en weer foto’s te zien. Daar waren nog de jonge veteranen aanwezig, die wapens hadden uitgesteld die wij allemaal kennen: karabijn, brengun en Lee Enfield geweer. Die waren onklaar gemaakt en waren nu collector’s items. Sommige dateerden uit de 2e wereldoorlog en die waren jaren later opgegraven en gerestaureerd. Die nostalgieclub heeft een gebrek aan diverse oude spullen en toen ik vertelde nog een stuk of zes nestels bewaard te hebben, waren ze zeer geïnteresseerd. Ik heb John Dankert van de re-enactmentgroep "Parate Marechaussee" beloofd er een paar op te sturen, wat inmiddels is gebeurd.
Uiteraard konden we de alcohol niet helemaal ongemoeid laten en na paar neuten wilden sommigen weg, waarop Sjaak het officiële afscheidswoord sprak en iedereen dankte voor z’n aanwezigheid en zijn of haar bijdrage (er waren een aantal vrouwen meegekomen) aan deze geslaagde dag. Vervolgens greep Edward Woldendorp als eerste de microfoon (ik kon zo hard niet lopen met die twee honden bij me) en sprak een dankwoord. Ik mocht dat nog eens dunnetjes over doen en heb het actiecomité een veer in de k….. gestoken en ze een flesje overhandigd.
Niet veel later was iedereen vertrokken en na m’n honden nog een keer op het square (*&^%$#@?>Een geslaagde dag waarop we met genoegen kunnen terugkijken!

Aad van Drunen

Meer foto's zijn te zien op http://www.mijnalbum.nl/Album=RWNX8H8XAankomende reünies:

Wat geweest is...

1 november 2023 Reünie lichting 72-1
1 oktober 2022 Veteranendag en reünie Koninklijke Marechaussee
7 oktober 2020 Reünie lichting 66-4
5 juni 2020 Reünie ROEK (Reserve Officier en Kader) lichting 89-2
9 mei 2020 Reünie muzikanten Koninklijke Marechaussee
4 oktober 2019 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
5 februari 2019 Reünie lichting 59-1
20 oktober 2018 Reünie lichtingen 87-6, 88-1 en 88-2 Seedorf
5 oktober 2018 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
Oproep voor reünie dpl lichting 70-5
10 januari 2018 Reünie lichting 73-1 (beroeps)
6 oktober 2017 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
17 mei 2017 Reünie lichting 67-3
23 maart 2017 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
27 oktober 2016 Jaarlijkse algemene reünie SMC
12 oktober 2016 Reünie lichting 62-4 101 Marbat
23 juni 2016 Reünie van Indiëgangers (Boerma/Plaizier / MP III)
25 mei 2016 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
14 april 2016 Reünie lichting 58-2
10 maart 2016 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
29 oktober 2015 Jaarlijkse algemene reünie SMC
2 oktober 2015 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2015 Reünie lichtingen 1953
20 mei 2015 Contactmiddag SMC Badhoevedorp
16 april 2015 Contactdag op de Koning Willem III-kazerne
12 maart 2015 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
30 oktober 2014 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
30 oktober 2014 Reünie lichting 64-3
3 oktober 2014 Veteranendag en viering 200 jaar KMar
10 september 2014 Contactdag SMC in museum 'Bevrijdende Vleugels'
19 juni 2014 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
23 april 2014 Reünie lichting 54-3
13 maart 2014 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
11 januari 2014 Reünie lichting 79-1
17 oktober 2013 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
11 oktober 2013 Reünie dpl lichtingen 60-1, 60-2 en 60-3
4 oktober 2013 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
20 september 2013 Reünie brigade Den Helder
13 juni 2013 Reünie van Indiëgangers 'Boerma-Plaizier / MP III'
28 mei 2013 Reünie (beroeps) lichting 67-3
15 mei 2013 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
25 april 2013 Reünie lichting 54-3
18 april 2013 Reünie lichtingen 1953
14 maart 2013 Contactmiddag SMC in het Marechausseemuseum te Buren
8 maart 2013 Reünie lichting 73-2
17 november 2012 Reünie MFO Sinaï
3 november 2012 Reünie lichting 82-6
11 oktober 2012 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
4 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
28 september 2012 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
7 september 2012 Reünie 73-2
14 juni 2012 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
6 juni 2012 Contactdag SMC Huis Doorn
22 mei 2012 Reünie beroepsmarechaussees oude district Utrecht
16 mei 2012 Reünie lichting 61-4
26 april 2012 Reünie lichting 54-3
25 april 2012 Contactmiddag SMC Amsterdam/Badhoevedorp
15 maart 2012 Reünie alle dienstplichtige lichtingen 1964
8 maart 2012 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
13 oktober 2011 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
6 oktober 2011 Reünie lichting 55-4
30 september 2011 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 juni 2011 Contactdag SMC Bronbeek te Arnhem
21 juni 2011 Viering 10e lustrum 11 Marcie Schaarsbergen, lichting 61-3, met verslag
16 juni 2011 Reünie Boerma-Plaizier / MP III
28 april 2011 Contactdag SMC op de KW III kazerne
21 april 2011 Reünie lichting 54-3
17 maart 2011 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
30 november 2010 Contactdag SMC in Liberty Park Overloon
14 oktober 2010 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
24 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
23 september 2010 Reünie lichting 55-4
16 september 2010 Reünie lichting 60-4
4 september 2010 Herdenking bij het Nationaal Indië-monument
10 juni 2010 Reünie Boerma-Plaizier / MPIII in Bronbeek
27 mei 2010 Contactmiddag SMC Amsterdam - Badhoevedorp
30 april 2010 Reünie Hohne/Langemannshof (H/L)
22 april 2010 Contactdag SMC op de KW III kazerne
22 april 2010 Reünie lichting 54-3
25 maart 2010 Reünie voor alle dienstplichtige marechaussees lichtingen 1964
11 maart 2010 Contactdag SMC Marechausseemuseum Buren
18 november 2009 Contactdag SMC in Hoek van Holland
29 oktober 2009 Contactdag SMC op de KMA in Breda
1 oktober 2009 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
25 september 2009 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
24 september 2009 Reünie lichting 55-4
11 juni 2009 Reünie Boerma/Plaizier/MP III
4 juni 2009 Contactdag SMC in het Marinemuseum Den Helder
5 mei 2009 Vrijheidsdefilé Wageningen
4 mei 2009 Herdenking Englandspiel
23 april 2009 Reünie lichting 54-3
22 april 2009 Reünie lichtingen 53-1 t/m 53-5
27 maart 2009 Reünie IFOR
12 maart 2009 Contactdag SMC in het KMar museum.
5 februari 2009 Reünie lichting 59-1 (terugblik)
10 januari 2009 Reünie lichting 79-1
5 november 2008 Met de SMC naar het museum van de Belgische politie
16 oktober 2008 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
26 september 2008 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
25 september 2008 Reünie lichting 55-4
19 juni 2008 Concert Trompetterkorps voor begunstigers SMC en Vrienden van het Trompetterkorps
12 juni 2008 Boerma-Plaizier/MP III
15 mei 2008 Contactmiddag SMC Amsterdam/Schiphol
24 april 2008 Met de SMC de gevangenis in
22 april 2008 Reünie lichting 54-3
15 maart 2008 Reünie lichting 64-3
13 maart 2008 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
28 september 2007 Veteranendag Koninklijke Marechaussee
27 september 2007 Reünie lichting 55-4
26 september 2007 Nationale Taptoe: Speciale aanbieding voor Veteranen
14 juni 2007 Boerma-Plaizier/MP III
26 april 2007 Reünie lichting 54-3
19 april 2007 Dienstplichtigen gaan weer naar de Koning Willem III kazerne!
28 maart 2007 Contactmiddag van de SMC in het Marechausseemuseum
7 en 8 maart 2007 Reünie lichting 55-3
25 november 2006 55-4 in Buren
11 oktober 2007 Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
15 juni 2006 Reünie Boerma-Plaizier in Bronbeek
12 april 2006 Reünie 61-3 11 MarCie in Buren
6 mei 2006 Police Taptoe in Adelaide (Australië)
28 april 2006 Reünie Rijschool OCKmar
14 april 2011 Reünie lichtingen 1953

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems