Voorjaar 2014


De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Op gezette tijden geeft hij informatie over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne. In zijn nieuwsbrief van voorjaar 2014 vertelt hij over de vorderingen bij gebouw 55 (de vroegere garages).

Gebouw 55 apr 2014

Zoals u op bovenstaande foto kunnen zien, is het terrein rondom het gebouw al behoorlijk afgewerkt. De aannemer zal binnenkort starten met het afvoeren van de containers en keten, zodat het gehele terrein ingezaaid kan worden. Dit geldt niet voor het deel met zand, dit blijft onbegroeid. Binnenkort zullen de lantaarnpalen geplaatst worden.

Gebouw 55 apr 2014 Loopbrug
 
Wederom heb ik een foto gemaakt om te vergelijken met een perspectieftekening. Deze foto is gemaakt vanaf de loopbrug door het gebouw. In feite is dit de loopverbinding vanaf het square naar het gebouw, waarbij men rechtsaf via het trappenhuis naar beneden in het gebouw komt. Tevens is dit een verbinding naar het terrein achter gebouw 55 als men rechtdoor loopt.

Gebouw 55 apr 2014 sporthalDe foto links is gemaakt vanaf de tribune van de sporthal. Men is drie weken bezig geweest met het aanbrengen van de sportvloer. Laatst is de belijning aangebracht en momenteel is de firma Bosan bezig niet het aanbrengen van de sportinrichting. Rondom in de sporthal is tot 3,1 meter een viltbekleding op de betonnen wanden aangebracht om te voorkomen, dat men zich tijdens het sporten bezeerd. In mei wordt op de achterwand een klimwand geplaatst.
Ook in de rest van het gebouw zijn de afwerkingen in volle gang zoals bijvoorbeeld de troffelvloeren, balie-inrichting, schilderwerk etc. De aannemer en DVD zijn momenteel druk bezig met de vooropnames van de verschillende ruimten en de installaties worden momenteel ingeregeld en getest.

(Wordt vervolgd....)Update 10 mei 2014:

Gebouw 55 mei 2014

Op bovenstaande foto is zichtbaar, dat het terrein netjes is opgeruimd, het ketenpark en de bouwafrastering zijn afgevoerd. De beplanting groeit al behoorlijk en ook de bomen in de parkeerbak krijgen al blad. Het terrein rechts van de zandstrook is intussen ook ingezaaid met gras, dus in de volgende nieuwsbrief zal ook dit deel afgewerkt zijn.
Gebouw 55 luchtbehandelingDe foto rechts had ik al een tijdje geleden willen plaatsen in de nieuwsbrief, maar de verlichting in de technische ruimte was onvoldoende voor een goede foto. De indrukwekkende installatie bestaat uit 7 stuks luchtbehandelingskasten, die zorgen voor de verse luchttoevoer en vervuilde luchtafvoer in de 4 schietbanen, sporthal, simulatieruimten en overige ruimten. Totaal wordt er per uur 107.700 m3 per uur verse lucht binnen gebracht. De luchtbehandelingskasten zijn allen voorzien van naverwarming. De kasten voor de schietbanen zijn tevens voorzien van koeling voor de zomermaanden. De luchtbehandelingskasten zijn ook allen voorzien van warmteterugwinning units, die er voor zorgen dat de energie (warme en/of koude) grotendeels weer wordt afgegeven aan de aangezogen verse buitenlucht.
Ook is in het gebouw duidelijk zichtbaar, dat de aannemer bezig is met de afronding van het project. Gebouw 55 lockersDe bewegwijzering, de vaste inrichting, zoals balies en lockers (zie foto links), traplift, diverse vaste zitbanken, lamelgordijnen, vloerbedekkingen, troffelvloeren, etc. zijn intussen al aangebracht. Medio mei zal gestart worden met de verhuizing van de bestaande inrichting van de huidige SIMKKW (Simulatie Klein Kaliber Wapen) naar de uitbreiding.

Ook deze keer weer een foto om te vergelijken met een perspectief tekening. Een foto met zicht op de zuidgevel van het bestaande gebouw met keermuur en op de voorgrond de zandbaan.

Gebouw 55 mei 2014 perspectief
Links op de foto de cortenstalen oostgevel van de uitbreiding met parallel aan de gevel het pad richting de doorsteek van het bestaande gebouw, waar je uitkomt bij de loopbrug aan de noordzijde.

(Wordt vervolgd....)
Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems