Winter 2013 / 2014

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Op gezette tijden geeft hij informatie over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrief van eind december vertelt hij over de vorderingen bij gebouw 55 (de vroegere garages).

Gebouw 55 dec 2013(2)
Dit is alweer de 20e editie van mijn nieuwsbrief, dat betekent dus, dat we intussen ook al circa 20 maanden met dit project bezig zijn. Dat is met name zichtbaar aan de afwerking van de buitenkant van het gebouw.

Gebouw 55 dec 2013(3)
De uitbreiding is bijna rondom voorzien van een cortenstalen bekleding en op het dak is een sedumdakbegroeiing aangebracht. De sedumdakbegroeiing bestaat minimaal uit 10 vetplanten. De 3 cm dikke verspringende cortenstalen gevelelementen zien er nu nogal metaalachtig uit, maar zullen na enige tijd gaan oxideren, zodat een roestkleurige gevel zal ontstaan.

Gebouw 55 dec 2013(4)
Op de foto kunnen we zien, dat de parkeervoorziening al ver gevorderd is. De firma VMV Projecten heeft er alles aangedaan de bestrating van de parkeerplaats voor de winter af te ronden, zodat vorig week de bomen geplant konden worden. De groot formaat bomen zijn wintereiken, die met een kraan in de plantvakken zijn getild. De kleinere bomen zijn berken, beuken en eiken. De overige beplanting van dit project zal later aangebracht worden.

Gebouw 55 Trap
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al had geschreven, zijn de stalen trappen reeds geplaatst. Op de foto zien we de trapbomen van de trap in het hoofdtrappenhuis. Deze trap zal gebruikt worden door de mensen, die via de loopbrug het gebouw binnenkomen. De rvs treden en de glazen balustraden zullen later aangebracht worden.

(wordt vervolgd.....)


 Update 30 januari 2014:

 

Door het uitblijven van winterse temperaturen zijn met name de terreintechnische werkzaamheden behoorlijk gevorderd. De bestrating van de bovenstraat en de nieuwe verbindingsweg zijn al bijna gereed. Tevens is de nieuwe afrastering rondom de parkeervoorziening al aangebracht en is men momenteel volop bezig de beplanting aan te brengen.


Gebouw 55 jan 2014(2)In het gebouw vorderen de werkzaamheden ook. Op de twee foto’s ziet u de beide gangen in de uitbreiding. De rechter foto is de gang voor de schietbanen en simulatieruimten en de andere foto is de gang naar de sporthal.

In de vier schietbanen is men druk bezig met het bekleden van de wanden en de plafonds. Deze worden voorzien van heraklithplaten waarop witte ecophon-platen worden aangebracht. Op de foto hieronder ziet u één van de schietbanen. De foto is tegen de schiet-richting in genomen, zodat het zaagtandplafond duidelijk is te zien. In deze zaagtanden zijn over de gehele breedte stalen plaat verwerkt, zodat de armaturen, die nog achter de zaagtanden opgehangen worden, niet aangeschoten kunnen worden. Op de achtergrond ziet u het verdringingsrooster voor de luchtinblaas.

(wordt vervolgd.....)


Update 6 maart 2014:

Gebouw 55 mrt 2014 
Zoals op bovenstaande foto is te zien, vorderen de werkzaamheden rondom het gebouw behoorlijk. Het grondwerk is intussen op hoogte gebracht, zodat men volop bezig is de beplanting aan te brengen. Het aanbrengen van de verhardingen is nagenoeg gereed. De civiele aannemer VMV Projecten is nog bezig met enkele afrondende werkzaamheden.

Gebouw 55 maart 2014(2)
Gebouw 55 maart 2014(3)
Dit geldt ook voor de bovenstraat, zoals op de foto hierboven te zien is. Boven deze foto laat ik het zelfde beeld als perspectief zien. Circa twee jaar geleden zijn er voor de presentatie van dit project enkele perspectieven gemaakt. In de komende nieuwsbrieven wil ik deze perspectieven vergelijken met hetgeen het nu geworden is. Bij deze eerste vergelijking kun je weinig verschillen zien.
De aannemer is in het gebouw druk bezig met het afwerken. Op dit moment worden de troffel-vloeren aangebracht in het bestaande gebouw en in de sporthal is men vorige week gestart met de sportvloer. Ook worden de trappen afgemonteerd en de accentwanden kleurig gesausd. Het installatiewerk vordert eveneens, de vloerverwarming draait intussen en in diverse vertrekken brandt de verlichting al. Deze vorderingen zijn ook noodzakelijk, want de opleveringsdatum van het project nadert snel.

(wordt vervolgd.....)
Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems