Herfst 2013

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Op gezette tijden geeft hij informatie over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrief van eind oktober vertelt hij over de vorderingen bij gebouw 55 (de vroegere garages).

Gebouw 55 okt 2013
In de afgelopen maand is er veel werk verzet. Zowel buiten als in het gebouw. Het betonwerk is bijna gereed, alleen een dakvloer en enkele keerwanden moeten nog gestort worden. De parkeerbak is nagenoeg geheel uitgegraven, de uitbreiding aan de west zijde is geheel aangevuld en men is gestart met het aanvullen van de betonnen daken boven de schietbanen. Tevens is ITN volop bezig met het monteren van de kanalen en kabelgoten in de uitbreiding.

Gebouw 55 okt 2013(2)
Op de foto hierboven is men bezig met het aanvullen met zand op de betonnen daken boven de schietbanen. Op de betonnen dakvloer is eerst een EPDM-dakbedekking gecompartimenteerd aangebracht en daarop zijn isolatieplaten dik 10 cm. gelegd (omgekeerd dak). Tussen de EPDM en de isolatie zijn 2 lagen glijfolie aangebracht. Op de isolatie is eerst een scheidingslaag en daarna waterafvoerende drainagebanen met filterweefsel aangebracht. Dit pakket wordt afgedekt met ca. 40 cm zand.
In de uitbreiding zijn al diverse vloeren aangebracht. In de schietbanen zijn cementdekvloeren met daarop een latexfaltvloer aangebracht. Deze vloer is glad en naadloos en speciaal ontwikkeld voor schietbanen. Bij het aanschieten zal de kogel door de vloer worden opgenomen of zijn weg naar het doel vervolgen. Reparaties van kogelgaten aan deze vloer zijn eenvoudig uit te voeren.
In de sporthal is op de constructievloer een betonvloer dik 8 cm op zgn. waterblocks aangebracht (zie foto).

Gebouw 55 okt 2013(3)
Deze water-blocks worden toegepast als een verloren bekisting, waarmee er ruimte ontstaat tussen deze vloer en de constructieve vloer. Deze voorziening is gemaakt om te voorkomen, dat bij een eventuele lekkage vocht in de sportvloer komt. Tevens is in de constructieve vloer een riolering aangebracht, die afvoert naar een pompput in de technische ruimte ernaast. Bij lekkage zal dit in de pompput zichtbaar zijn, dus reden voor herstel.

(wordt vervolgd.....)

Update 1 december 2013:

Gebouw 55 dec 2013
Er is steeds minder te zien van de uitbreiding. De schietbanen liggen intussen onder het zand. Alleen ca. 270 cm hoogte van de sporthal en de technische ruimte blijft zichtbaar. De laatste dakvloer is intussen gestort en de dakbedekking is nagenoeg allemaal aangebracht. In de uitbreiding is men volop bezig met de plaatsen van de luchtkanalen en het bekleden van de wanden en de zaagtand plafonds in de schietbanen. Tussen stramien 1 t/m 10 op de 2e verdieping is de aannemer gestart met het afwerken van de ruimten. Tevens zijn een groot deel van de stalen trappen geplaatst.
Gevels sporthalDoor achterstand op de planning heeft de aannemer een verzoek ingediend voor uitstel van de oplevering. DVD heeft hiermee ingestemd, zodat nu de definitieve opleveringsdatum is vastgesteld op: 16 april 2014. Dit geldt voor het gehele project inclusief de parkeervoorziening. De gevels van de sporthal en de technische ruimte zijn geheel geïsoleerd, waterdicht afgetaped en voorzien van geïsoleerde kantplanken (zie foto links). Vorige week is een start gemaakt met het aanbrengen van de cortenstalen gevel-elementen. Hiervan zal ik in een volgende nieuwsbrief meer laten zien.
Gebouw 55 kabelIn de uitbreiding is een inpandige hoogspanningsruimte ingericht, waarin 2 transformatoren staan opgesteld en tevens een Xiria (hoogspanningsverdeelinrichting). Er staat een trafo van 630KVA t.b.v. alle werktuigbouwkundige installaties, en een 400KVA t.b.v. alle elektrotechnische installaties. Gebouw 55 kabel(2)De afgelopen weken heeft men de hoogspanningskabel die langs de Sportlaan liep omgelegd, zodat hij nu langs de nieuwe verbindingsweg bij de parkeerbak loopt. Gedurende deze tijd werden de gebouwen op de van Bijnenkazerne gevoed door een noodstroom aggregaat. Inmiddels staat de spanning weer op de omgelegde kabel en is het noodstroom aggregaat weer afgevoerd.

(wordt vervolgd.....)

Update 4 december 2013:

Ook de Projectadviseur Renovatie/Nieuwbouw LOKKMar kapitein KMar bd Grietzen de Ruiter komt regelmatig op het net met een update.

Sneeuw en vorst zullen ons de komende periode geen partner gaan spelen, daar we tot medio april 2014 met de binnenafwerking bezig zullen zijn.
De zijkanten  van de sporthal die boven de grond uitsteken zijn voorzien van 'Cortenstaal'. Na verloop van tijd zal het staal bijkleuren. De ramen voor de lichtinval van de sporthal zijn geplaatst.


Gebouwen 38, 39, 40 (A1, A2, A3) en 42
 
De gebouwen 38, 39, 40 en 42 zijn gereed voor de renovatie. Ze zijn overgedragen aan de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Aannemer Trebbe zal zo spoedig mogelijk met de voorbereidende werkzaamheden starten.

Gebouw 42                                                  Gebouw 42

Er moet bijvoorbeeld een bouwhek om de gebouwen geplaatst worden. De Transportgroep is verhuisd naar de interim voorziening in gebouw 105 op het achter terrein (Frank van Bijnenkazerne). Na de verbouwing zal in gebouw 38 de MGD en de GV gehuisvest worden. De gebouwen 39 en 40 zullen een kantoorfunctie krijgen conform het nieuwe werken bij Defensie. Duur van de renovatie is ongeveer 13 maanden.
 
KEK gebouw (Keuken, Eetzaal, Kantine)

Het KEK gebouw zal een grondige verbouwing ondergaan. In juni 2014 zullen we gaan starten met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke start van de verbouwing is gepland in september 2014. De verbouwing zal ruim een jaar in beslagnemen. Er zal een interim voorziening (tent) komen in de ronding van het square.
Wat staat er zoal op het programma: De keuken wordt vernieuwd, restaurant wordt vergroot, er komt een debrasseerruimte, één ingang, de servicebalie (Facilitairbedrijf Defensie FBD, Frontoffice) bij de ingang, een lift, de winkel van het Fonds Sociale Zorg wordt vernieuwd en aan de achterzijde komt het Facilitairbedrijf Defensie (FBD, Backoffice). Op de 1e verdieping komt de oefenruimte voor het Trompetterkorps; deze ruimte is tevens te gebruiken als auditorium. De kantinefaciliteiten worden aangepast. De leerlingenkantine wordt verplaatst naar de 1e etage. De gevel wordt vernieuwd en er komt een terras tussen het KEK gebouw en het ketelhuis.
 
Verdere planning 2014

Na de oplevering van gebouw 55 (vroegere garages) medio april 2014, zal gestart worden met de aanleg van de buitensportaccommodatie.

Gebouw 55 Trap                                           Contouren trap in gebouw 55

Er komt een nieuwe internationale hindernisbaan, klimtoren, enz. Tevens zal een begin worden gemaakt met het slopen van de gebouwen 46 en 50 (vroegere kantine en sportgebouw).

Gebouw 46                                  Het sportgebouw (50) in de jaren '60

De daar werkende functionarissen inclusief materiaal uit de gebouwen 46 en 50 zullen begin volgend jaar verhuizen naar de nieuwe bestemming of een interim voorziening.

Gebouw 50                                          Gebouw 46 onze vroegere kantine

De fitnessruimtes (nu in de prefab’s) gaan verhuizen naar het nieuwe sportcomplex. Voor het stiltecentrum moet nog een interim plek worden gezocht. Tevens zal de fietsenmaker verhuizen naar gebouw 55. Voor de verschillende functies (b.v. Bibliotheek, Media, Repro, GV, enz.) uit de gebouwen 46 en 50 zullen nog gepaste interim voorzieningen gezocht moeten worden op het complex. Geplande datum: eind 2014.
Begin 2015 gaan we starten met het nieuwe 'Schoolgebouw'.

(wordt vervolgd.....)


 

Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems