Zomer 2013

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Geregeld maakt hij nieuwsbrieven over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrief van 20 juni licht hij de werkzaamheden bij gebouw 55 (garages) toe.

Geb 55 20-06-13
Op bovenstaande foto zien we, dat rechts het eerste vloerveld is gestort en dat het tweede vloerveld klaar ligt om gestort te worden. Aan de linkerkant van de uitbreiding is men druk bezig met de bekisting en wapening van de binnenwanden t.p.v. de sporthal. Deze week is de aannemer ook gestart met het afbreken van het 1e deel van de steiger t.p.v. het bestaande gebouw.

Geb 55 20-06-13(2)
Binnen dit project wordt ook een verdiepte parkeerplaats gerealiseerd, deze is gesitueerd tussen de Sportlaan en de uitbreiding van gebouw 55. De parkeerplaats heeft een breedte van 31 meter, een lengte van ca. 225 meter en een diepte van 2,85 meter. Deze parkeerplaats zal plaats bieden aan ca. 300 auto’s. De kazerne zal vanuit de parkeerbak via 2 stuks trappen en voetgangerstourniquets te bereiken zijn. Om deze verdiepte parkeerplaats te kunnen realiseren, wordt er rondom een grondkering gemaakt met een CutterSoilMix-systeem. Deze CSM-wand heeft een breedte van 55 cm en berekeningen hebben aangetoond, dat de wand 7,5 meter hoog moet worden. Als wapening worden h.o.h. 110 cm IPE-balken in deze wand aangebracht. Deze wand wordt samengesteld door een kraan waaraan een freesbuis is bevestigd met aan de onderzijde een freeskop bestaande uit 4 freeswielen (zie foto onder).

Geb 55 20-06-13(3)

Deze freeskop mengt het aanwezige zand met een rijke cementspecie. Dit mengsel wordt via de freesbuis onder druk in de grond geïnjecteerd, terwijl de freeskop  draaiend langzaam in de grond zakt. Op een beeldscherm in de kraan kan de machinist het procedé betreffende de nodige druk van het toe te voegen mengsel, de verticaliteit van de wand, de diepte, etc. bewaken.
De wand wordt samengesteld in moten van 240 cm (breedte freeskop) met een onderlinge afstand van 200 cm. Eén of twee dagen later worden de tussenliggende moten gemaakt, waarbij langs beide zijden ca. 20 cm. van de naastliggende moten weg wordt gefreesd, zodat er een goede aansluiting wordt verkregen. De parkeerplaats kan na een verhardingsperiode van ca. 28 dagen uitgegraven worden.

Geb 55 20-06-13(4)
Na het  reinigen van de wanden zal een grillige structuur met grind en sporen van de freeswielen zichtbaar worden (zie proef op foto boven).
De buitenwanden van de uitbreiding zijn bijna gereed, zodat de aannemer de bouwput voor een groot deel al heeft aangevuld. Hierdoor moest ook eerst aan de oostzijde van de bouwput het aanwezige kleischot hersteld worden. Onder toezicht van de Bekenstichting is het kleischot hersteld met aangevoerd klei.

Geb 55 20-06-13(5)
Op de foto boven ziet u, dat men eerst het kleischot bevochtigd en op foto onder wordt de strook tussen het gebouw en de stalen damwand op het kleischot over een lengte van ca. 3 meter met klei in lagen aangevuld en verdicht. Geb 55 20-06-13(6)Zodra de buitenwanden gereed zijn, zal de bemaling gestopt worden en kunnen de damwanden worden verwijderd. De aannemer verwacht, dat dit in week 26 zal gebeuren. Gedurende twee jaar zal de stand van het grondwater gemonitoord moeten worden om eventuele effecten door de aanleg van de kelder te kunnen registreren.(wordt vervolgd.....)

Update 1 augustus 2013:

Ook de Projectcoördinator Renovatie/Nieuwbouw van de KMar kap bd Grietzen de Ruiter stuurt regelmatig updates rond naar zijn collega's op het OTCKMar (LOKKMar). Hier is zijn update van 1 augustus 2013.

Gebouw 55

Nu de bouwvakantie is gestart, wil ik u toch op de hoogte houden van de voortgang renovatie/nieuwbouw van het deelproject gebouw 55 (vroegere garages) en de ondergrondse nieuwbouw. Niet iedereen geniet van een wel verdiende vakantie. Een aantal bouwfunctionarissen werken tijdens de vakantie door.

Gebouw 55 schietbaan

Op de foto ziet u al iets van de contouren van de verschillende compartimenten (Hitcom, Schietbaan) in de ondergrondse nieuwbouw. Ondertussen liggen ook alle dakpannen op gebouw 55. Een aantal vloeren zijn gestort. Er zal gestreefd worden om de oplevering medio maart 2014 gerealiseerd te krijgen.

Dat wil niet zeggen dat wij als toekomstige gebruikers dan al van de accommodatie gebruik kunnen maken. Voor OTCKMar komt dan de klus van het inrichten om de hoek kijken. Mocht u langs de Sportlaan (westzijde) komen, dan ziet u een groot gat. Hier zal de parkeergelegenheid voor studenten en cursisten gemaakt worden.

De stratenmakers zijn erg druk met het leggen van de bestrating. Het zijn de oude klinkers, die hier vroeger ook hebben gelegen. Op de achtergrond ziet u de loopbrug. De loopbrug is de toekomstige verbinding tussen het voorterrein en de accommodaties op het achterterrein (sport/-schietaccommodatie). De loopbrug is van een stalen constructie. Het zogenaamde ”Corten-staal”. Zal na verloop tijd een roestige kleur hebben, zoals op de foto.

De gebouwen 38 (A1), 39 (A2), 40 (A3) en 42 zullen na de bouwvak 2013 leeg opgeleverd worden aan de Dienst Vast Defensie (DVD). Momenteel zijn we druk doende om de gebouwen leeg te maken. De kaderleden die in deze gebouwen zaten zijn ondertussen al verhuisd naar andere locaties op het complex. Veelal in de gebouwen 97 en 21 t/m 25. De DOCU leslokalen uit gebouw 39 zijn overgeheveld naar de leslokalen 141 en 142 in gebouw 26. Gebouw 38 zal in een later stadium leeggemaakt gaan worden. Eind van het jaar zullen we starten met de renovatie van genoemde gebouwen. We zitten nu in de aanbestedingsfase. Geplande opleveringsdatum is februari 2015.

KEK gebouw (Keuken, Eetzaal, Kantine)

Het KEK gebouw zal een grondige verbouwing ondergaan. In februari 2014 zullen we gaan starten met de voorbereidende werkzaamheden. De verbouwing zal ruim een jaar in beslagnemen. Er zal een interim voorziening komen in de ronding van de square. De daadwerkelijke start zal medio maart 2014 zijn. Wat staat er zoal op het programma? De keuken wordt vernieuwd, restaurant wordt vergroot, er komt een debrasseerruimte, één ingang, de servicebalie (FBD) bij de ingang, een lift. De winkel van het Fonds Sociale Zorg in het gebouw wordt vernieuwd en aan de achterzijde komt het Facilitairbedrijf Defensie (FBD).

KEK geb nieuw en oud
Op de 1e verdieping komt de oefenruimte voor het Trompetterkorps, deze ruimte is tevens te gebruiken als auditorium en de kantine faciliteiten worden aangepast. De gevel wordt vernieuwd en er komt een terras tussen het KEK gebouw en het ketelhuis.

Nieuw lesgebouw

Het nieuwe lesgebouw zal gebouwd worden op de plaats waar nu de sporthal en de grote filmzaal staat. Als de oplevering en de inrichting van gebouw 55 heeft plaats gevonden, zal na wat interne verhuizingen gestart worden met de sloop van de gebouwen 46, 50 en de prefab’s die tussen deze gebouwen staan. Gepland is juni/juli 2014. Het voorlopig plan van het lesgebouw ligt er. Het OTCKMar kan nog eventuele wensen kenbaar maken. Het voorlopige plan moet dan nog door een hoger echelon worden goedgekeurd. Onder het nieuwe lesgebouw komt de parkeerfaciliteit voor het vaste personeel van het OTCKMar.

Projectcoördinator Renovatie/Nieuwbouw OTCKMar
Grietzen de Ruiter

(wordt vervolgd.....)

Update 11 september 2013 door Gerard Spoelstra senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD):

Nagenoeg iedereen is weer terug van vakantie. Tijdens de bouwvak is de aannemer doorgegaan met het betonwerk en de civiele werkzaamheden.

Gebouw 55 sept 2013
Op bovenstaande foto wordt nu duidelijk zichtbaar welk gedeelte van de uitbreiding onder de grond verdwijnt en welke gedeelte zichtbaar blijft. Intussen is ook de pomp op de drainage uitgezet en is de grondwaterstand bijna op het 'oude' niveau.
VMV Projecten is doorgegaan met het ontgraven van de parkeervoorziening en gestart met de bestrating van de 'benedenstraat'. Hiervoor worden de bestaande klinkers gebruikt, die in het depot waren opgeslagen.

Gebouw 55 loopbrug
Naast de bestrating is op de foto ook de reeds geplaatste loopbrug zichtbaar. Via deze loopbrug heeft men straks vanaf het square toegang tot het gebouw. De zijkanten van deze brug zijn gemaakt van cortenstaal, zodat de kleur na corrosie fraaier zal worden.
In de laatste week van de bouwvak zijn er zeven luchtbehandelingskasten in de uitbreiding geplaatst, t.b.v. de sporthal, schietsimulator (SIMKKW), vier schietbanen en overige ruimten.

Gebouw 55 Luchtbehandeling
De grootste kasten worden gebruikt voor de luchtbehandeling van de schietbanen. Deze vier kasten hebben elk een afmeting van 10,6 x 3 x 2,6 m (lxbxh). Totaal wordt er in de gehele nieuwbouw 106.000 m3/h geconditioneerd. De luchtbehandelingskasten zijn uitgevoerd met speciale filtering, een warmteterugwinningssysteem en voorzien van geïntegreerde koeling.

(wordt vervolgd.....)


Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems