Voorjaar 2013

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Geregeld maakt hij nieuwsbrieven over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrieven licht hij de werkzaamheden bij gebouw 55 (garages) toe.

Gebouw 55 mrt 2013
"Mijn optimisme over het weer in de vorige nieuwsbrief is toch iets anders verlopen, dan ik had geschreven. Momenteel hebben we nog steeds met koude wind en nachtvorst te maken. Dit optimisme geldt ook over het met dakpannen dichtleggen van het bestaande gebouw. Door een tekort aan kilpannen kunnen de laatste dakvlakken nog niet dichtgelegd worden. Gebouw 55 ComputerZoals op bovenstaande foto is te zien, zijn de werkzaamheden nog niet veel gevorderd t.o.v. de vorige keer. In de vorige nieuwsbrief had ik aangegeven, dat het verhardingsproces van de in het werk gestorte wanden gevolgd wordt door een rijpheids-computer. Er worden 4 stuks sensoren (drie op verschillende hoogten in de wand en één buiten de wand) aangesloten op een basisstation (zie foto rechts). De drie  sensoren in de wand meten de temperatuurontwik-keling in de beton en de sensor buiten de wand meet de omgevingstempe-ratuur. Het basisstation stuurt de data naar een centrale server. Met de gemeten temperatuur, de tijdsduur en de mengselspecificaties wordt door software de rijpheid en druksterkte-ontwikkeling berekent en in grafieken aangegeven. Deze gegevens kunnen we elk moment van de dag volgen via internet. Zodra de wand een druksterkte heeft bereikt van 25 N/mm2, mag men de wand ontkisten.Gebouw 55 Dakpannen

Door de verstedelijking van ons land krijgt de huismus steeds meer gebrek aan voedsel, dekking en woonruimte.  Hierdoor is het aantal huismussen de afgelopen jaren dramatisch afgenomen. Ook bij dit project worden vogelschroten onder de dakpannen toegepast om te voorkomen, dat vogels onder de pannen nestelen. Ter compensatie hebben we aan de noordzijde van het bestaande gebouw over de gehele lengte vogelvides aangebracht. Een vogelvide is een vogelschroot met voorruimte voorzien van invliegopeningen (zie foto).

(wordt vervolgd)


Update 4 april 2013:

Van de projectadviseur Renovatie/Nieuwbouw LOKKMar, kap bd G.(Grietzen) de Ruiter ontving de redactie een interessante update.

Zuidzijde 55
Gebouw 55

Nu kunnen we op bovenstaande overzichtsfoto de vorderingen van de nieuwbouw/renovatie van gebouw 55 (garages) zien. De sneeuw en vorst van de afgelopen periode heeft er voor gezorgd dat de werkzaamheden een vertraging hebben opgelopen. Hoeveel vertraging het precies is kan nog niet worden aangegeven. We kunnen wel zo goed als zeker ervan uitgaan dat de oplevering die gepland stond voor 15 december 2013 niet gehaald gaat worden. Er zal gestreefd worden om de oplevering van de ondergrondse schiet-/sportaccommodatie te realiseren begin februari 2014. Het totale project moet begin april 2014 opgeleverd worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het project, dan bestaat de mogelijkheid om op zaterdag 1 juni 2013, tijdens de dag van de bouw, het project te bezoeken.

Gebouwen 39, 40 en 42

De gebouwen 39, 40 en 42 zullen voor de bouwvak 2013 leeg opgeleverd worden aan de Dienst Vast Defensie (DVD). Momenteel zijn we druk doende om de gebouwen leeg te maken. De kaderleden die in deze gebouwen zaten zijn ondertussen al verhuisd naar andere locaties op het complex. Veelal in de gebouwen 97 en 21 t/m 25.
De wapen-/drugcollectie zal interim worden opgeslagen in gebouw 97. De DOCU leslokalen uit gebouw 39 zullen worden overgeheveld naar leslokalen in gebouw 26. Gebouw 38 zal in een later stadium leeggemaakt gaan worden. Planning is maart 2014. De Transportgroep en de tijdelijke leslokalen uit gebouw 38 gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw 55. Daarna zal gebouw 38 bij de renovatie van de gebouwen 39, 40 en 42 worden gevoegd. Na de renovatie zal gebouw 42 een traditiegebouwtje worden. Vergelijkbaar met de "Graeme Warrickroom". De
gebouwen 39 en 40 worden kantoorgebouwen conform het nieuwe werken bij Defensie. Gebouw 38 is bestemd voor het Gezondheidscentrum en de GV. Gebouw 17 waar het Gezondheidscentrum zich nu bevindt, zal te zijner tijd gesloopt worden.

KEK gebouw

Het KEK gebouw zal een grondige verbouwing ondergaan. In februari 2014 zullen we starten met de voorbereidende werkzaamheden. De verbouwing zal ruim een jaar in beslagnemen. Er zal een interim voorziening komen in de ronding van de square. De daadwerkelijke start zal medio maart 2014 zijn. Wat staat er zoal op het programma? De keuken wordt vernieuwd, restaurant wordt vergroot, een debrasseerruimte komt er, één ingang, de servicebalie bij de ingang, een lift, de winkel van het Fonds Sociale Zorg wordt vernieuwd en aan de achterzijde komt het Facilitairbedrijf Defensie (FBD) te zitten. Op de 1e verdieping komt de oefenruimte voor het Trompetterkorps, deze ruimte is tevens te gebruiken als auditorium en de kantinefaciliteiten worden aangepast. De gevel wordt vernieuwd en er komt een terras tussen het KEK gebouw en het ketelhuis.

KEK geb nieuw en oud
KEK gebouw (2)
KEK gebouw(3)

Verdere planning 2014

Na de oplevering van gebouw 55 zal gestart worden met de aanleg van de buitensportaccommodatie. Nieuwe internationale hindernisbaan, klimtoren, enz. De huidige functionarissen incl. materiaal uit de gebouwen 46 en 50 zullen begin volgend jaar verhuizen naar de nieuwe bestemming of de interim voorziening. De fitnessruimtes (nu in de prefab’s) gaan verhuizen naar het nieuwe sportcomplex. Voor het stiltecentrum zal nog een interim plek gezocht worden. Tevens zal de fietsenmaker verhuizen naar gebouw 55. Voor de verschillende functies (bv. Bibliotheek, Media, Repro, KOWA, GV enz.) in de gebouwen 46 en 50 zullen nog gepaste interim voorziening gezocht moeten worden op het complex. Daarna zullen de gebouwen en de prefab’s worden gesloopt. Geplande datum: juni 2014. Eind 2014 gaan we starten met de nieuwbouw van het "Lesgebouw". Zoals u kunt lezen staat er voor volgend jaar veel op het programma!

(wordt vervolgd)

Update 10 mei 2013:

De afgelopen tijd hebben we nog regelmatig te maken gehad met nachtvorst. Het duurt wel erg lang, dat we definitief afscheid kunnen nemen van deze winter. Gelukkig hebben we de laatste weken overdag normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De aanvoer en plaatsing van de holle betonwanden is in volle gang. Dit geldt ook voor de in het werk te storten betonwanden.

De nieuwe kilpannen zijn intussen aangevoerd, dus het dak kan nu dicht gemaakt worden. De aannemer probeert de buitenzijde van het rechter deel van het bestaande gebouw op steigerniveau af te werken, zodat het eerste deel van de steiger afgebroken kan worden.
Op de overzichtsfoto is niet goed te zien hoever de werkzaamheden in de bouwput gevorderd zijn. Vanuit de werkbak van de verreiker heb ik een foto gemaakt, waarop de vorderingen in de bouwput duidelijk zichtbaar zijn.
Onder op de foto zijn door de geplaatste holle betonwanden twee schietbanen met nevenruimten te zien. De kraan staat in de toekomstige sporthal en in het midden van de uitbreiding staan de eerste betonwanden van de centrale gang.
Op de begane grond in het bestaande gebouw zijn de meeste buitenwanden en delen van de onderzijde van de verdiepingsvloeren reeds voorzien van een koudebrug-betimmering. Deze betimmering is nodig, omdat het gebouw bestaat uit steens buitenmuren. In de magazijnen, stallings-ruimten en werkplaatsen bestaat deze betimmering uit een heraklith kombiplaat. Deze plaat bestaat uit 50 mm isolatie en 15 mm houtwolcementplaat (zie foto).
In de overige ruimten zijn voorzetwanden geplaatst, die bestaan uit regelwerk, 140 mm isolatie en gipsvezelplaat. Deze wanden worden gestukadoord en afgewerkt met glasvlies.
Op deze foto is ook het installatiewerk, zoals kabelgoten en kanalen zichtbaar.

(wordt vervolgd)


Update 30 mei 2013:

Gebouw 55 30-05-13
Welke vorderingen kunnen we zien op bovenstaande foto? De laatste dakpannen zijn gelegd, de eerste dakvloer (rechtsonder) ligt klaar om gestort te worden, het aantal gestorte betonwanden en holle betonwanden en het grondwerk voor de Cutter Soilmix wanden voor de verdiepte parkeerplaats (zie ook de foto hieronder).

Parkeerplaats 30-05-13

Deze week zal men starten met het maken van deze CSM-wanden. Over het procedé van deze wanden zal ik in een volgende nieuwsbrief uitvoerig terugkomen.

Wand geb 55 30-05-13
Op de zolderverdieping van het bestaande gebouw ter plaatse van stramien 1 t/m 10 is intussen de afwerkvloer met vloerverwarming en zijn de metalstudwanden voor een groot deel aangebracht (foto boven). Men is hier nu druk bezig om het elektrawerk in deze wanden aan te brengen. Het leidingwerk boven de plafonds was vooraf al aangebracht.

(wordt vervolgd)

Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems