Winter 2012 / 2013

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Op gezette tijden verstuurt hij nieuwsbrieven over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrief van februari 2013 licht hij de werkzaamheden bij gebouw 55 (garages) toe.

Geb 55 winter 12/13
Vanaf medio januari t/m eind februari 2013 zijn de werkzaamheden regelmatig gestopt vanwege vorst en sneeuw. Mede naar aanleiding van deze vertragingen heeft de aannemer een verzoek ingediend de bouwtijd met twee maanden te verlengen. In principe zal DVD hiermee akkoord gaan, mits de aannemer dit verzoek met een gedetailleerde planning kan onderbouwen. Gelukkig is de vorst verdwenen, stijgt de temperatuur en laat de zon zich weer regelmatig zien. Door deze gunstige weersomstandigheden is er weer volop bedrijvigheid in de bouwput (zie bovenstaande foto). Momenteel wordt er ook hard gewerkt het dak van het bestaande gebouw weer dicht te krijgen. Aan de noordzijde van het gebouw zijn bijna alle dakpannen weer aangebracht.
In de vorige nieuwsbrief had ik al aangegeven, dat voor de uitbreiding twee soorten wanden worden toegepast, te weten: prefab holle betonwanden en in het werk te storten wanden. De keuze van twee verschillende wanden is ontstaan door verschil in de dakconstructies en de toepassing van schoonwerk betonwanden. Geb 55 BetonwandVorige week zijn de eerste holle betonwanden dik 40 cm gestort (zie foto rechts). Vandaag wordt het eerste deel van de in het werk te storten betonwand gestort. Vanwege de afmetingen van deze wand (hoog ca. 8,5 meter en dik 60 cm) en de aanwezige deursparingen zal deze wand met veel aandacht gestort moeten worden. Met name de stortsnelheid (meter per uur), het voldoende verdichten van de beton en het voorkomen van luchtopsluitingen zijn belangrijk om een goed resultaat te krijgen. Om het verhardingsproces van de eerste wand goed te kunnen volgen, worden na het storten de in de wand geplaatste sensoren aangesloten op een rijpheidscomputer. Met deze computer kan het tijdstip van ontkisten met zekerheid worden vastgesteld.

(wordt vervolg.....)


Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems