Zomer 2012

Momenteel is de bouwput achter gebouw 55 (garages) gemiddeld ongeveer 3,5 meter diep uitgegraven.

Gebouw 55 1

De damwanden rondom de bouwput zijn aangebracht en er zijn al gevelopeningen gemaakt tussen het bestaande gebouw en de bouwput.

Gebouw 55 2

Het sloopwerk in de garages vordert snel. Binnenkort start de aannemer met het slopen van de constructieve onderdelen.
In 2009 heeft Dienst Vastgoed Defensie (DVD) de firma Tauw opdracht gegeven om de aanwezigheid van een eventueel kleischot te onderzoeken. De firma Tauw heeft ter plaatse van de uitbreiding van gebouw 55 een aantal peil-buizen geplaatst. Uit de metingen is gebleken, dat tussen enkele peilbuizen een groot verschil (ca. 120 cm) in grondwaterstand is geconstateerd. Dit grondwaterverschil is over een betrekkelijk korte afstand dermate groot, dat daarmee de aanwezigheid van een waterkerende laag (kleischot) is vastgesteld. Dit kleischot loopt schuin over de geplande uitbreiding. Bij de ontgraving van de bouwput was op een diepte van circa 3,5 meter ter plaatse van dit kleischot een donkere verkleuring in het zand (ijzeroxideafzetting) zichtbaar. Op deze diepte werd ook het grondwaterverschil zichtbaar. Ter plaatse van de donkere verkleuring zijn twee gaten gegraven. Het ene gat vertoonde na ca. 40 cm diep al grondwater, maar het andere gat bleef zelfs tot een meter diep nog droog. De onderlinge afstand van deze twee gaten was ongeveer 30 cm.

Gebouw 55 kleischot

Dus tussen deze twee gaten zit het kleischot (zie foto). Proefondervindelijk is zelfs vastgesteld, dat deze waterkerende laag maar enkele centimeters dik is.
Dit kleischot heeft intussen veel belangstelling getrokken van o.a. de Gemeente, Waterschap, firma Tauw, de Bekenstichting, etc., die ter plaatse dit verschijnsel met interesse hebben bekeken.
Naar aanleiding van een kennismakingsbezoek hebben de nieuwe Commandant der Strijdkrachten Generaal T.A. Middendorp samen met de Divisie Commandant van DVD Commodore M.M.C. Spit, het LOKKMar bezocht en hebben zij ook even het kleischot in de bouwput bekeken. Binnenkort zal d.m.v. een bemalingsproef het diepteverloop van dit kleischot worden vastgesteld, zodat de wijze van bemaling en infiltratie kan worden bepaald.

(Bron: Gerard Spoelstra, Senior bouwprocesmanager van DVD)

(wordt vervolgd...)


Update vlak voor de bouwvakvakantie 2012:

Gebouw 55 juli 2012

De situatie op de foto van de garages t.o.v. de vorige berichtgeving is niet veel gewijzigd. De onttrekkingsbronnen inclusief de ringleiding rondom de bouwput en de retourvelden voor de infiltratie (op ca. 300 m vanaf de bouwput) voor de bemaling zijn aangebracht. Aan het bestaande gebouw is te zien, dat de dakpannen en de dakkapellen verwijderd zijn. In het gebouw is het meeste sloopwerk gereed en zijn de eerste betonnen funderingen reeds gestort.
De ontgravingen in het bestaande gebouw en van de bouwput worden onder het aanlegniveau van de bestaande funderingen van gebouw 55 uitgevoerd. Om verzakkingen te voorkomen is de grond onder de bestaande fundering op deze plaatsen geïnjecteerd met een chemisch gebonden injecteervloeistof. De vloeistof bestaat uit een mengsel van waterglas, harder en water. Deze vloeistof wordt onder druk d.m.v. spuitlansen op de juiste plaatsen aangebracht. Door middel van kernboringen kan de sterkte op drukvastheid en op schuifsterkte gecontroleerd worden. Tijdens de vakantie gaan de werkzaamheden op de bouw van gebouw 55 deels door.

(Bron: Gerard Spoelstra, Senior bouwprocesmanager van DVD)

(wordt vervolgd...)

Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems