Winter 2008 / 2009

De start van de renovatie en nieuwbouw heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen. Deels is dit te wijten aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en deels aan zaken van financiële (uiteraard!) aard. Een project van meer dan 1 miljoen euro moet Europees aanbesteed worden en dat betekent dat bouwondernemingen uit alle landen van de EU de gelegenheid hebben om een aanbieding te maken.
Maar achter de schermen wordt door het project-team van het LOKKMar, de Dienst Vastgoed Defensie en vele andere instanties, hard gewerkt aan de voorbereiding van de verbouw en renovatie.
Het heeft heel wat voeten in de aarde om straks de opleiding van de toekomstige wachtmeesters en beveiligers ongestoord door te kunnen laten gaan terwijl het halve opleidingscentrum op z'n kop staat. Om die reden wordt het gehele project dan ook in fases uitgevoerd. Met de interimfase is in januari 2009 begonnen. Twee gebouwen achter op de Koning Willem III kazerne worden momenteel dusdanig aangepast dat deze binnenkort dienst kunnen gaan doen als legeringsgebouwen voor de studenten. De gebouwen 21 en 22 kunnen dan ontruimd worden en onder handen genomen worden. Ten tijde van de dienstplicht waren dat de gebouwen waar de "beroeps" hun opleiding kregen.

Gebouw 6 KW III kazerne

Fase 1 van de verbouw betreft de oude hoofdpoort en de twee gebouwen vooraan bij de poort, bij de meesten bekend als wachtgebouw (foto) en stafgebouw (5 en 6). De beide gebouwen zullen d.m.v. een hek aan de kazerne worden onttrokken, zodat de werklieden niet op de kazerne behoeven te komen en ongestoord hun werk kunnen doen. Het renoveren van die twee gebouwen wordt een spectaculaire klus, want van beide gebouwen zal het dak afgehaald worden. Daarna worden alle door betonrot aangetaste vloeren en binnenmuren vervangen en zal het dak teruggeplaatst worden. Dit is weliswaar in twee zinnen verteld, maar reken maar dat zoiets een gecompliceerde onderneming gaat worden! Met die werkzaamheden zullen volgens de huidige planning na de bouwvakvakantie 2009 begonnen worden. In de tussentijd zullen de tijdelijke legeringsbegouwen achter op de kazerne wel klaar zijn en kan de verhuizing van de studenten naar hun nieuwe woonlocatie beginnen.

Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems