Anekdotes en (sterke) verhalen

Beste marechaussee van de opleiding dienstplichtigen 59-6. Door mar Gerard Kosterman, lichting 59-6

Tijdens de (basis)opleiding op de Koning Willem III kazerne werden er onderlinge wedstrijden gehouden tussen de diverse pelotons van de opgeroepen dienstplichtige "slachtoffers".
De bedoeling hiervan was het kweken van onderlinge kameraadschap, het leren samenwerken en het kweken van een gezonde rivaliteit tussen de compagnies en pelotons.
Een van de wedstrijden was o.a. de verkiezing tot "Beste Instructie-Compagnie van het Korps Koninklijke Marechaussee".
Om het spannend te houden, werd er uiteraard ook een onderlinge competitie gehouden tussen de A en B Instructie-Compagnie.
Aan het einde van de opleiding werden prijzen beschikbaar gesteld voor de "beste compagnie", het "beste peloton" en de "beste marechaussee" van de A c.q. B-Instructie-Compagnie.
Bij de beoordeling van deze competitie werd, volgens ons, o.a. gekeken naar onderhoud PSU, onderhoud voertuig, het tenue en niet te vergeten de prestaties op de verkeersschool / rijopleiding. Later is ons gebleken, dat het kader bij de beoordelingen ook had meegenomen de houding van het individu t.o.v. collega's en/of kaderleden, de progressie in het toepassen van de onderwezen vaardigheden, enz.
Volgens ons peloton van de B-Cie, was Mar Ansems degene, die op alle fronten de beste prestaties van de ploeg had geleverd. Hij zou dus, vonden wij unaniem, door de jury (het beroepskader) "automatisch" tot beste marechaussee gekozen moeten worden, maar tot ieders verrassing werd ondergetekende gekozen tot winnaar van de B-Instructie-Cie.
De prijs bestond uit een Erkenteiijkheidsmedaille van het Depot Koninklijke Marechaussee voor de lichting 59-6.
Erkentelijkheidsmedaille
Toch een gebeurtenis om trots op te zijn, al had ik daar toendertijd een totaal ander gevoel bij. Aan de ene kant een gevoel van trots op het behaalde resultaat en aan de andere kant een gevoel van: "Zouden ze mij geen uitslover vinden?" Temeer, omdat in die tijd (1960 e.v. jaren) de woorden "autoritair" en "prestatie" woorden waren, die in de maatschappij werden verafschuwd.
Toch ben ik na al die jaren reuze benieuwd of er na 1960 nog steeds dit soort medailles werden uitgereikt??
Terug naar overzicht

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems