Anekdotes en (sterke) verhalen

Kijk uit....voor die lui. Uit 'De EM'er' aangeleverd door mar Frans Koster, lichting 61-6

La Courtine5
Zo luidt de titel van een artikel uit het contactorgaan van de 1e Divisie "7 December" uitgegeven in de beginjaren zestig."Kalkemmers" horen wij hem mompelen, terwijl hij naar zijn papieren zoekt en daarbij trekt hij zo'n verachtelijk gezicht, alsof de marechaussee, die hem zojuist met een gebiedende hand bevel gaf te stoppen, een of ander stinkend monster is.
"Heren wilt u om de tijd denken, u hebt nog maar enkele minuten?"
In de deuropening van een van de vele café's staat de man, die zojuist deze woorden tegen de luidruchtige militairen richtte. Onder de rand van zijn witte helm, kijkt hij de aanwezigen nog even aan, en als hij de deur weer sluit, horen we ergens boven het geroezemoes en het lawaai van de juke-box uit iemand schreeuwen: "zanik niet en donder op".
"Fijne baan hè?? Zou u er bij willen?? Toch doen de 50 man per detachement hun werk met plezier. Dat wil zeggen, zij voelen zich beslist niet ongelukkig door het feit, dat zij hun dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee moeten vervullen. Ondanks de schampere opmerkingen, de vuile gezichten en de werktijden.
De werktijden?? Inderdaad!
La Courtine3Heeft u ze niet gezien, toen u ging passagieren, op de kruispunten om het verkeer te regelen? En toen u 's nachts een aanrijding kreeg met uw jeep, wie waren er toen even later aanwezig, na een simpele telefonische waarschuwing? Weet u nog, dat u lekker onderuit gezakt in de WZZ-tent naar een film of cabaretvoorstelirng keek? Wie stonden er toen bij de uitgangen en hielden toezicht in de zaal?
Herinnert u zich nog die avond in dat kroegje, lekker tafelvoetballen en wijn drinken? Zag u die jeep en die flits van witte helmen voorbijgaan? "Vin rouge", dat kan niet... dienst!

ONMISBAAR?

Wat zegt u?? Maakt dat geen indruk en lacht u daarom? Jammer dat zij stonden te kijken, of u rookte of niet te laat binnenkwam?
Vond u het een 'rot'-gezicht 's avonds in het dorp of terwijl u passagierde, als u ze zag? Vond u ze overdreven en fanatiek, wanneer ze erewacht leverden, bij de aankomst van een hooggeplaatste bezoeker? Als u er zo over denkt, dan zijn uw gedachten op dit punt naar alle waarschijnlijkheid fout en heeft u zich nooit afgevraagd, hoe het zou gaan zonder de marechaussee. La Courtine4Zou u, behorende bij de eerste divisie, nogmaals twee maanden naar la Courtine gaan zonder 11 Marcie uit Schaarsbergen, zonder de 100 mensen, die onder leiding van kap D.H. van Wijk en elnt D. Stoppelenburg hun omvangrijke taak tot een goed einde brachten? Als er onder u lezers zijn, die toch met een smalende lach "ja" antwoorden, dan zou ik hen willen aanraden aan de hand van de hierboven "gezig-zagde" taken, goed te overdenken, hoe deze werkzaamheden uitgevoerd zouden zijn, zonder de Koninklijke Marechaussee. Werkzaamheden, die op het programma stonden van het Marechaussee detachement in la Courtine. De belangrijkheid kan geen van u, wanneer u eerlijk bent, ontgaan. Vele taken, drukke dagen eisen een goede teamgeest, een samenwerking, zoals die bestond bij de Koninklijke Marechaussee in la Courtine. Hollanders en politie... u weet het zelf wel, dat geeft nogal eens moeilijkheden. Zo is dat ook in het leger. Aan wie ligt dat, wie veroorzaakt moeilijkheden? Denkt u er maar over, wat u wilt, als u er inderdaad maar over DENKT.
 

Terug naar overzicht

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems