Home

Re-enactmentgroep Parate Marechaussee

Levende geschiedenis is een hobby waarbij iemand of een groep mensen een historische periode opnieuw tot leven brengt in kostuums of uniformen, gedrag en dagelijkse handelingen. Het is een unieke hobby, maar in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Meestal gebruiken we het Engelse woord: re-enactment, wat vrij vertaald zoiets betekent als "heropvoering."

Homepage Re-enactmentgroep

In 2005 is een groep opgericht onder de naam "Re-enactmentgroep 101 Marbat - 104 Maresk." Met de uniformen en voertuigen die de leden van de groep op dat moment bezaten kon de tijdsperiode 1965 - 1975 uitgebeeld worden. Onlangs is de groep met een aantal leden uitgebreid en hierdoor ontstond de mogelijkheid een ruimere periode van de parate Marechaussee uit te beelden. Binnenkort zal het dan ook mogelijk zijn om de gehele periode van parate KMar-onderdelen van 1953 tot 1996 uit te beelden. Dit had wel tot gevolg dat de naam van de groep aangepast moest worden. De groep heet nu "Re-enactmentgroep Parate Marechaussee."
De oorsprong van de benaming Parate Marechaussee gaat terug naar 1 januari 1953, dan wordt een Sectie Marechaussee in de Staf van het Eerste Legerkorps opgericht. Dit betekent het begin van een Marechausseebataljon bij het legerkorps. In 1954 is het 101ste Legerkorps Marechaussee Bataljon (101 MarBat) een feit. 101 MarBat maakte deel uit van de zogenaamde Parate Marechaussee. In tegenstelling tot de "gewone" Marechausseebrigades in de Marechausseedivisies, de zogenaamde Territoriale Marechaussee, stond de Parate Marechaussee niet onder bevel van de Commandant Koninklijke Marechaussee, maar viel deze onder het bevel van de Commandant Eerste Legerkorps. De tot 101 MarBat behorende compagnieƫn (eskadrons) hadden als belangrijke taken verkeersdiensten te velde: escorte, wegbebakening en inrichten van verkeerscontroleposten.
De re-enactmentgroep laat, gekleed in authentieke uniformen, de periode van 1953 tot 1996 herleven. Naast veel originele uitrustingsstukken en gebruiksvoorwerpen, beschikt de groep over een Dikke Daf, een Daf YA 126 (1-tonner), een Nekaf jeep, twee Landrovers, een Daf 66YA en een Moto Guzzi. De voertuigen zijn in exact dezelfde uitvoering zoals destijds door de parate onderdelen van de KMar in gebruik waren. Met deze voertuigen gaat de groep naar diverse evenementen waar hun aanwezigheid gevraagd is. De groep is een regelmatige gast op reĆ¼nies, herdenkingen, veteranendagen, landmachtdagen, enz.

Hier kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de groep.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan